beats by dre cheap

. . .

Prenosi  se da je Mugis  El-Esved govorio:  " Razmišljajte  o  kaburima svaki
dan, zamišljajte  džennetske ljepote svaki  d a n,  prisjećajte se stajanja  na Sudnjem
danu svaki  dan ,  zamišljajte kako gledate dvije skupine  kako idu  ka Džennetu i
Džehennem u i neka vam srca i  tijela  va š a  strepe  od Džehennema  i  njegovih du-bina."

Way to the heart
http://findyourheart.blogger.ba
28/01/2012 18:14