beats by dre cheap

. . .

Preneseno  nam je od Ma'  rufa  El-Kerhija  r.h.  da je Bekr b.  Hunejs rekao:  ' U
Džehennemu  postoji dolina  od koje  se Džehennem utječe Allahu sedam  puta na
dan ,  u  toj  dolini  postoji bunar  od kog  se Allahu utječu i  Džehennem i  ta dolina
sedam  puta dnevno,  a u tom  bunaru postoji zmija,  od koje  se Allahu utječu i  Dže-
hennem  i  dolina  i  bunar  sedam  puta na dan, prvi  koji  će u  nju  dospjeti  su pokva-
reni  učači, te  će reći:  "Zašto  nas  je  naš  Gospodar  ovako  kaznio prije
višebožaca! ?" Odgovoriće im  se:  "Nisu  isti  oni  koji  znaju  i  oni  koji  ne znaju."

Way to the heart
http://findyourheart.blogger.ba
21/02/2012 02:07